(098) 747-49-00

Поиск по метке отримання будівельної ліцензії

Будівельна ліцензія СС3 — Клас наслідків СС3

Строительная лицензия

Перелік робіт по ліцензуванню

Визначення класу

Порядок та сроки

Перелік документів

 

Ціна: уточнюйте

Держмито: 2007 грн

Класи наслідків СС1, СС2, СС3

Зміни в ліцензійних умовах Згідно постанови КМУ від 07.06.17 р. № 401

ЗАМОВИТИ НАПИСАТИ НАМ

До будівель і споруд класу СС3, як правило, слід відносити:

— об’єкти нафто- і газодобувної, газопереробної, металургійної, хімічної та інших галузей промисловості, обладнані пожежо- і вибухонебезпечними ємкостями і сховищами рідкого палива, газу і газопродуктів, особливо при їх зберіганні під тиском (технологічні трубопроводи, апарати, котли, газгольдери, ізотермічні резервуари ємністю понад 10 тис. кубометрів, резервуари для зберігання нафти та нафтопродуктів ємністю 30 тис. кубометрів і більше, посудини високого тиску тощо);

— об’єкти хімічної, нафтохімічної, біотехнологічної, оборонної та інших галузей, що пов’язані з використанням, переробкою, виготовленням і зберіганням хімічно токсичних, вибухо- і пожежонебезпечних речовин і промислових вибухових матеріалів, біологічно небезпечних речовин тощо;

— об’єкти вугільної і гірничорудної промисловості, небезпечні щодо пожежі, вибуху і газу відповідно до класифікації Держнаглядохоронпраці;

— будівлі головних вентиляційних систем на копальнях і рудниках;

— об’єкти атомної енергетики (АЕС, AETC, ACT), включаючи сховища і заводи з переробки ядерного палива і радіоактивних відходів, а також інші радіаційне небезпечні об’єкти за класифікацією Держатомнагляду;

— об’єкти гідро- і теплоенергетики  (ГЕС, ГРЕС, ТЕС,  ТЕЦ,  ГАЕС)  потужністю  понад 1,0 млн. кВт;

— мости і тунелі на дорогах вищої категорії, або протяжністю понад 1000 м чи прогоном понад 300 м;

— стаціонарні споруди знаків навігаційної обстановки;

— шлюзи і основні портові споруди на водних шляхах 1-го і 2-го класів ДСТУ Б В.2.3-1;

— будівлі і споруди крупних залізничних вокзалів і аеровокзалів;

— магістральні трубопроводи діаметром понад 1000 мм, або з робочим тиском понад 2,5 МПа, а також ділянки магістральних трубопроводів меншого діаметра і з меншим робочим тиском у місцях переходів через водні перешкоди, залізничні та автомобільні дороги;

— гідротехнічні споруди меліоративних систем із площею зрошення і осушення понад 300 тис. га і водоймищ об’ємом понад 1 кубічний кілометр;

— крупні елеватори і зерносховища, млинарські комбінати;

— житлові, громадські або багатофункціональні будівлі заввишки понад 100 м;

— будівлі основних музеїв, державних архівів, сховищ національних історичних і культурних цінностей;

— видовищні об’єкти з масовим перебуванням людей (стадіони, театри, кінозали, цирки, виставкові приміщення тощо);

— будівлі університетів, інститутів, шкіл, дошкільних закладів тощо;

— великі лікарні та інші заклади охорони здоров’я;

— універсами та інші великі торговельні підприємства;

— об’єкти життєзабезпечення великих районів міської забудови і промислових територій;

— великі об’єкти захисно-запобіжного характеру (протиселеві, протизсувні, протилавинні споруди, захисні дамби тощо).

 

Дополнительно по СС-1; СС-2; СС-3

Існує наступна схема урахування класу наслідків (відповідальності) СС-1; СС-2; СС-3:

 • класу наслідків СС-1 відповідають  І та ІІ категорія складності;
 • класу наслідків  СС-2 відповідають  ІІІ та ІV категорія складності;
 • класу наслідків  СС-3 відповідає V категорія складності.

Проект постанови Кабінету Міністрів України про порядок віднесення об’єктів до IV і V категорій складності розробляється Міністерством та буде внесено на розгляд Уряду у строки, визначені підпунктом 2 пункту 12 розділу V «Прикінцеві положення» Закону.

Отже, у зв’язку з набранням чинності Законом України «Про регулювання містобудівної діяльності», для всіх об’єктів, що проектуються, будуються чи приймаються в експлуатацію, визначена у проектній документації категорія складності може бути уточнена проектною організацією разом із замовником будівництва з урахуванням вищезазначеного.

Клас наслідків (відповідаль-ності) будівлі або споруди Характеристики можливих наслідків від відмови будівлі або споруди
Можлива небезпека для здоров’я і життя людей, кількість осіб Обсяг можливого економічного збитку, м.р.з.п. Втрата об’єктів культурної спадщини, категорії об’єктів Припинення функціонуван-ня комунікацій транспорту, зв’язку, енер­гетики, інших інженерних мереж, рівень
які постійно перебувають на об’єкті які періодично перебувають на об’єкті які перебувають поза об’єктом
ССЗ

значні наслідки

понад 300 понад 1000 понад 50000 понад 150000 національного значення загально­державний
СС2 середні наслідки від 20 до 300 від 50 до 1000 від 100 до 50000 від 2000 до 150000 місцевого значення регіональний, місцевий
СС1 незначні наслідки до 20 до 50 до 100 до 2000

Примітка 1. Будівлі або споруді присвоюється найвищий клас наслідків (відповідальності) за однією з усіх можливих характеристик можливого збитку від відмови.

Примітка 2. Вважається, що на об’єкті постійно є люди, якщо вони перебувають там не менше ніж вісім годин на добу і не менше ніж 150 днів на рік. Людьми, які періодично відвідують об’єкт, вважаються ті, що перебува¬ють там не більше трьох годин на добу. Небезпекою для життєдіяльності людей є можливе порушення нормальних умов життєдіяльності більше ніж на три доби.

Примітка 3. Обсяг можливого економічного збитку визначається відповідно до Методики [3].

Примітка 4. Мінімальний розмір заробітної плати (м.р.з.п.) щорічно встановлюється Законом України [4].

Примітка 5. Чисельні значення характеристик, що визначені у колонках 2-5 таблиці, відповідають критеріям, що визначають рівень надзвичайних ситуацій [5].

Примітка 4. Категорії об’єктів культурної спадщини встановлюються відповідно до чинного законодавства [6].

Примітка 5. Рівень значення комунікацій та інших інженерних мереж установлюється відповідно до чинного законодавства [7].

Примітка 6. Для висотних будівель клас наслідків (відповідальності) приймається не меншим ніж:

СС-2 – для будівель заввишки від 73,5 м до 100 м;

СС-3 – для будівель заввишки понад 100 м.

Див.

Перелік об’єктів за класами наслідків

Будівельна ліцензія СС2 — Клас наслідків СС2

Строительная лицензия

Перелік робіт по ліцензуванню

Визначення класу

Порядок та сроки

Перелік документів

 

Ціна: уточнюйте

Держмито: 2007 грн

Класи наслідків СС1, СС2, СС3

Зміни в ліцензійних умовах Згідно постанови КМУ від 07.06.17 р. № 401

 

ЗАМОВИТИ НАПИСАТИ НАМ

До будівель і споруд класу СС2, як правило, слід відносити ті, що не належать до класу СС3:

— основні об’єкти металургійної промисловості, важкого машинобудування, нафтохімії, суднобудування, оборонної промисловості (доменні і мартенівські цехи, складальні корпуси, високі димові труби тощо);

— копри, машинні відділення добувних машин;

— об’єкти гідро- і теплоенергетики потужністю менше 1,0 млн. кВт, розподільні системи основних електромереж високої напруги (включаючи опори ліній електропередачі і відкритих розподільних пристроїв);

— ємкості для нафти і нафтопродуктів;

— шляхові полотна магістральних автодоріг, злітно-посадкові смуги, мости і тунелі протяжністю менше 1000 м, канатні дороги, вокзали, аеровокзали, вертолітні станції;

— магістральні трубопроводи;

— великі готелі, гуртожитки;

— об’єкти водопроводу і каналізації (включаючи водонапірні башти, очисні споруди, водозабори) промислових підприємств і населених пунктів;

— будівлі видовищних і спортивних підприємств, підприємств торгівлі, громадського харчування, служби побуту, установи охорони здоров’я;

— будівлі і споруди центральних складів для забезпечення життєвих потреб населення, склади особливо цінного устаткування і матеріалів, військові склади;

— житлові, громадські або багатофункціональні будівлі заввишки до 100 м.

Дополнительно по СС-1; СС-2; СС-3

Існує наступна схема урахування класу наслідків (відповідальності) СС-1; СС-2; СС-3:

 • класу наслідків СС-1 відповідають  І та ІІ категорія складності;
 • класу наслідків  СС-2 відповідають  ІІІ та ІV категорія складності;
 • класу наслідків  СС-3 відповідає V категорія складності.

Проект постанови Кабінету Міністрів України про порядок віднесення об’єктів до IV і V категорій складності розробляється Міністерством та буде внесено на розгляд Уряду у строки, визначені підпунктом 2 пункту 12 розділу V «Прикінцеві положення» Закону.

Отже, у зв’язку з набранням чинності Законом України «Про регулювання містобудівної діяльності», для всіх об’єктів, що проектуються, будуються чи приймаються в експлуатацію, визначена у проектній документації категорія складності може бути уточнена проектною організацією разом із замовником будівництва з урахуванням вищезазначеного.

Клас наслідків (відповідаль-ності) будівлі або споруди Характеристики можливих наслідків від відмови будівлі або споруди
Можлива небезпека для здоров’я і життя людей, кількість осіб Обсяг можливого економічного збитку, м.р.з.п. Втрата об’єктів культурної спадщини, категорії об’єктів Припинення функціонуван-ня комунікацій транспорту, зв’язку, енер­гетики, інших інженерних мереж, рівень
які постійно перебувають на об’єкті які періодично перебувають на об’єкті які перебувають поза об’єктом
ССЗ

значні наслідки

понад 300 понад 1000 понад 50000 понад 150000 національного значення загально­державний
СС2 середні наслідки від 20 до 300 від 50 до 1000 від 100 до 50000 від 2000 до 150000 місцевого значення регіональний, місцевий
СС1 незначні наслідки до 20 до 50 до 100 до 2000

Примітка 1. Будівлі або споруді присвоюється найвищий клас наслідків (відповідальності) за однією з усіх можливих характеристик можливого збитку від відмови.

Примітка 2. Вважається, що на об’єкті постійно є люди, якщо вони перебувають там не менше ніж вісім годин на добу і не менше ніж 150 днів на рік. Людьми, які періодично відвідують об’єкт, вважаються ті, що перебува¬ють там не більше трьох годин на добу. Небезпекою для життєдіяльності людей є можливе порушення нормальних умов життєдіяльності більше ніж на три доби.

Примітка 3. Обсяг можливого економічного збитку визначається відповідно до Методики [3].

Примітка 4. Мінімальний розмір заробітної плати (м.р.з.п.) щорічно встановлюється Законом України [4].

Примітка 5. Чисельні значення характеристик, що визначені у колонках 2-5 таблиці, відповідають критеріям, що визначають рівень надзвичайних ситуацій [5].

Примітка 4. Категорії об’єктів культурної спадщини встановлюються відповідно до чинного законодавства [6].

Примітка 5. Рівень значення комунікацій та інших інженерних мереж установлюється відповідно до чинного законодавства [7].

Примітка 6. Для висотних будівель клас наслідків (відповідальності) приймається не меншим ніж:

СС-2 – для будівель заввишки від 73,5 м до 100 м;

СС-3 – для будівель заввишки понад 100 м.

Див.

Перелік об’єктів за класами наслідків

Будівельна ліцензія СС1 — Клас наслідків СС1

 

Строительная лицензия

Перелік робіт по ліцензуванню

Визначення класу

Порядок та сроки

Перелік документів

 

Ціна: уточнюйте

Держмито: 2007 грн

Класи наслідків СС1, СС2, СС3

Зміни в ліцензійних умовах Згідно постанови КМУ від 07.06.17 р. № 401

 

ЗАМОВИТИ НАПИСАТИ НАМ

До будівель і споруд класу СС1, як правило, слід відносити:

— всі об’єкти промисловості, енергетики, транспорту і зв’язку, сільського господарства і переробки сільгосппродукції, що не віднесені до класів СС3 і СС2;

— громадські будівлі, об’єкти фізкультури та спорту, що не віднесені до класів СС3 і СС2, а також усі тимчасові об’єкти, мобільні будинки;

— об’єкти внутрішньовиробничих доріг, комунікацій і продуктопроводів;

— парники, теплиці;

— опори розподільної мережі низької напруги, освітлювальні опори.

 

Примітка. У нормах проектування конкретних об’єктів їх класифікаційні параметри можуть уточнюватися.

Дополнительно по СС-1; СС-2; СС-3

Існує наступна схема урахування класу наслідків (відповідальності) СС-1; СС-2; СС-3:

 • класу наслідків СС-1 відповідають  І та ІІ категорія складності;
 • класу наслідків  СС-2 відповідають  ІІІ та ІV категорія складності;
 • класу наслідків  СС-3 відповідає V категорія складності.

Проект постанови Кабінету Міністрів України про порядок віднесення об’єктів до IV і V категорій складності розробляється Міністерством та буде внесено на розгляд Уряду у строки, визначені підпунктом 2 пункту 12 розділу V «Прикінцеві положення» Закону.

Отже, у зв’язку з набранням чинності Законом України «Про регулювання містобудівної діяльності», для всіх об’єктів, що проектуються, будуються чи приймаються в експлуатацію, визначена у проектній документації категорія складності може бути уточнена проектною організацією разом із замовником будівництва з урахуванням вищезазначеного.

Клас наслідків (відповідаль-ності) будівлі або споруди Характеристики можливих наслідків від відмови будівлі або споруди
Можлива небезпека для здоров’я і життя людей, кількість осіб Обсяг можливого економічного збитку, м.р.з.п. Втрата об’єктів культурної спадщини, категорії об’єктів Припинення функціонуван-ня комунікацій транспорту, зв’язку, енер­гетики, інших інженерних мереж, рівень
які постійно перебувають на об’єкті які періодично перебувають на об’єкті які перебувають поза об’єктом
ССЗ

значні наслідки

понад 300 понад 1000 понад 50000 понад 150000 національного значення загально­державний
СС2 середні наслідки від 20 до 300 від 50 до 1000 від 100 до 50000 від 2000 до 150000 місцевого значення регіональний, місцевий
СС1 незначні наслідки до 20 до 50 до 100 до 2000

Примітка 1. Будівлі або споруді присвоюється найвищий клас наслідків (відповідальності) за однією з усіх можливих характеристик можливого збитку від відмови.

Примітка 2. Вважається, що на об’єкті постійно є люди, якщо вони перебувають там не менше ніж вісім годин на добу і не менше ніж 150 днів на рік. Людьми, які періодично відвідують об’єкт, вважаються ті, що перебува¬ють там не більше трьох годин на добу. Небезпекою для життєдіяльності людей є можливе порушення нормальних умов життєдіяльності більше ніж на три доби.

Примітка 3. Обсяг можливого економічного збитку визначається відповідно до Методики [3].

Примітка 4. Мінімальний розмір заробітної плати (м.р.з.п.) щорічно встановлюється Законом України [4].

Примітка 5. Чисельні значення характеристик, що визначені у колонках 2-5 таблиці, відповідають критеріям, що визначають рівень надзвичайних ситуацій [5].

Примітка 4. Категорії об’єктів культурної спадщини встановлюються відповідно до чинного законодавства [6].

Примітка 5. Рівень значення комунікацій та інших інженерних мереж установлюється відповідно до чинного законодавства [7].

Примітка 6. Для висотних будівель клас наслідків (відповідальності) приймається не меншим ніж:

СС-2 – для будівель заввишки від 73,5 м до 100 м;

СС-3 – для будівель заввишки понад 100 м.

Див.

Перелік об’єктів за класами наслідків

Оформлення будівельної ліцензії в Україні

Строительная лицензия

Перелік робіт по ліцензуванню

Визначення класу

Порядок та сроки

Перелік документів

 

Ціна: від 3000 грн

Держмито: 2007 грн

Класи наслідків СС1, СС2, СС3

 

ЗАМОВИТИ НАПИСАТИ НАМ

Додаткові посилання:

ліцензія на будівництво Україна

Будівельна ліцензія Київ

Будівельна ліцензія Харьків

Будівельна ліцензія Полтава

Будівельна ліцензія Житомир

Будівельна ліцензія Вінниця

Будівельна ліцензія Черкаси

Будівельна ліцензія Ужгород

Будівельна ліцензія Хмельницький

Будівельна ліцензія Рівне

Будівельна ліцензія Львів

Будівельна ліцензія Суми

Будівельна ліцензія Миколаїв

Як отримати будівельну ліцензію?

Щоб отримати будівельну ліцензію необхідно пройти 2 етапи:

1) Визначитися з видами діяльності, які необхідні Вашій організації чи особі.

2) Зібрати пакет документів -довідки, дозволи, заявки, виписки з балансу, копії дипломів працівників, штатний розклад, паспорти на техніку, копію трудових книжок і багато іншого.

будівельна ліцензія

Будівельна ліцензія це стандартизований документ, який фактично означає автентичність ліцензії.

Територія на якій діє будівельна ліцензія – це вся територія України

Будівельна компанія, яка розпочала свою діяльність також може отримати будівельну ліцензію згідно кодифікатора. Така організація може поступово розширювати свою діяльність. Однак, зробити це можна тільки через 3,5 міс. При наявності будівельної ліцензії та бажанні отримати додаток до списку робіт, організація повинна отримати «разрешение на начало работ» підвищеної небезпеки, а вже згодом отримувати додаткові функціональні розширення.

Які ж вимоги до фахівців при отриманні будівельної ліцензії?

Необхідні техніка та спеціалісти. Фахівці можуть бути як наймані, так за додатковою трудовою угодою. Основні фахівці мають мати відповідну будівельну освіту.

Техніка має бути завірена спеціальним органами, мати технічні паспорти та бути перевіреною спеціальним органами або власною з відповідною документацією.

дозвіл на будівництво

Дозвіл на будівництво

Отримання дозволу на будівництво – це процедура, яка означає що  замовник надається правом вести забудову нової  споруди, вести її реставрацію, капітальний ремонту та реконструкцію, а також вести  підключення даної споруди або сукупності споруд до мережевої інфраструктури.

Об’єкт, який видає дозвіл на будівництво:

 1. Держархбудінспекція, при чому проект будівництва, затв. кабінетом Міністрів України, -;
 2. Територіальні органи, якщо він (об’єкт)  розташований на відповідній території.

Слід зазначити, що при отриманні дозволу на будівництво посадові особи не уповноваженні вимагати розширення та змін пунктів, зазначених у заяві та інших документах.

Дозвіл на будівництво видається  членом інспекції державного архітектурно-будівельного контролю в ліцензійному центрі на території виконання або підготовки будівельних робіт.

Підставою для відмови в наданні дозволу на будівництво є:

 1. неподання документів, які були заявлені в переліку при отриманні будівельної ліцензії;
 2. при невідповідності документації законодавчо встановленим нормам;
 3. при вказанні відомості що є неправдивими.

У разі відмови у наданні дозволу на будівництво замовнику відсилають протягом 1 рішення про відмову в наданні будівельної ліцензії зі вказанням причин.

Як команда спеціалісті та професіоналів ми готові позбавити усіх труднощів при отриманні дозволу на будівництво згідно закону, та унеможливити відмови в його отриманні.

Ми допоможемо позбавити Вас від низки проблем, які виникають при отриманні будівельної ліцензії (дозволу на будівництво. Звертайтесь, будемо раді проконсольтувати! Пишіть office@licenzia.org.ua

Будівельна ліцензія Івано-Франківськ

Строительная лицензия

Перелік робіт по ліцензуванню

Визначення класу

Порядок та сроки

Перелік документів

 

Ціна: від 3000 грн

Держмито: 2007 грн

Класи наслідків СС1, СС2, СС3

 

ЗАМОВИТИ НАПИСАТИ НАМ

Додаткові посилання:

ліцензія на будівництво Україна

Будівельна ліцензія Київ

Будівельна ліцензія Харьків

Будівельна ліцензія Полтава

Будівельна ліцензія Житомир

Будівельна ліцензія Вінниця

Будівельна ліцензія Черкаси

Будівельна ліцензія Ужгород

Будівельна ліцензія Хмельницький

Будівельна ліцензія Рівне

Будівельна ліцензія Львів

Будівельна ліцензія Суми

Будівельна ліцензія Миколаїв

Як отримати будівельну ліцензію?

Щоб отримати будівельну ліцензію необхідно пройти 2 етапи:

1) Визначитися з видами діяльності, які необхідні Вашій організації чи особі.

2) Зібрати пакет документів -довідки, дозволи, заявки, виписки з балансу, копії дипломів працівників, штатний розклад, паспорти на техніку, копію трудових книжок і багато іншого.

будівельна ліцензія

Будівельна ліцензія це стандартизований документ, який фактично означає автентичність ліцензії.

Територія на якій діє будівельна ліцензія – це вся територія України

Будівельна компанія, яка розпочала свою діяльність також може отримати будівельну ліцензію згідно кодифікатора. Така організація може поступово розширювати свою діяльність. Однак, зробити це можна тільки через 3,5 міс. При наявності будівельної ліцензії та бажанні отримати додаток до списку робіт, організація повинна отримати «разрешение на начало работ» підвищеної небезпеки, а вже згодом отримувати додаткові функціональні розширення.

Які ж вимоги до фахівців при отриманні будівельної ліцензії?

Необхідні техніка та спеціалісти. Фахівці можуть бути як наймані, так за додатковою трудовою угодою. Основні фахівці мають мати відповідну будівельну освіту.

Техніка має бути завірена спеціальним органами, мати технічні паспорти та бути перевіреною спеціальним органами або власною з відповідною документацією.

дозвіл на будівництво

Дозвіл на будівництво

Отримання дозволу на будівництво – це процедура, яка означає що  замовник надається правом вести забудову нової  споруди, вести її реставрацію, капітальний ремонту та реконструкцію, а також вести  підключення даної споруди або сукупності споруд до мережевої інфраструктури.

Об’єкт, який видає дозвіл на будівництво:

 1. Держархбудінспекція, при чому проект будівництва, затв. кабінетом Міністрів України, -;
 2. Територіальні органи, якщо він (об’єкт)  розташований на відповідній території.

Слід зазначити, що при отриманні дозволу на будівництво посадові особи не уповноваженні вимагати розширення та змін пунктів, зазначених у заяві та інших документах.

Дозвіл на будівництво видається  членом інспекції державного архітектурно-будівельного контролю в ліцензійному центрі на території виконання або підготовки будівельних робіт.

Підставою для відмови в наданні дозволу на будівництво є:

 1. неподання документів, які були заявлені в переліку при отриманні будівельної ліцензії;
 2. при невідповідності документації законодавчо встановленим нормам;
 3. при вказанні відомості що є неправдивими.

У разі відмови у наданні дозволу на будівництво замовнику відсилають протягом 1 рішення про відмову в наданні будівельної ліцензії зі вказанням причин.

Як команда спеціалісті та професіоналів ми готові позбавити усіх труднощів при отриманні дозволу на будівництво згідно закону, та унеможливити відмови в його отриманні.

Ми допоможемо позбавити Вас від низки проблем, які виникають при отриманні будівельної ліцензії (дозволу на будівництво. Звертайтесь, будемо раді проконсольтувати! Пишіть office@licenzia.org.ua

Оформлення будівельної ліцензії

Строительная лицензия

Перелік робіт по ліцензуванню

Визначення класу

Порядок та сроки

Перелік документів

 

Ціна: від 3000 грн

Держмито: 2007 грн

Класи наслідків СС1, СС2, СС3

 

ЗАМОВИТИ НАПИСАТИ НАМ

Додаткові посилання:

ліцензія на будівництво Україна

Будівельна ліцензія Київ

Будівельна ліцензія Харьків

Будівельна ліцензія Полтава

Будівельна ліцензія Житомир

Будівельна ліцензія Вінниця

Будівельна ліцензія Черкаси

Будівельна ліцензія Ужгород

Будівельна ліцензія Хмельницький

Будівельна ліцензія Рівне

Будівельна ліцензія Львів

Будівельна ліцензія Суми

Будівельна ліцензія Миколаїв

Як отримати будівельну ліцензію?

Щоб отримати будівельну ліцензію необхідно пройти 2 етапи:

1) Визначитися з видами діяльності, які необхідні Вашій організації чи особі.

2) Зібрати пакет документів -довідки, дозволи, заявки, виписки з балансу, копії дипломів працівників, штатний розклад, паспорти на техніку, копію трудових книжок і багато іншого.

будівельна ліцензія

Будівельна ліцензія це стандартизований документ, який фактично означає автентичність ліцензії.

Територія на якій діє будівельна ліцензія – це вся територія України

Будівельна компанія, яка розпочала свою діяльність також може отримати будівельну ліцензію згідно кодифікатора. Така організація може поступово розширювати свою діяльність. Однак, зробити це можна тільки через 3,5 міс. При наявності будівельної ліцензії та бажанні отримати додаток до списку робіт, організація повинна отримати «разрешение на начало работ» підвищеної небезпеки, а вже згодом отримувати додаткові функціональні розширення.

Які ж вимоги до фахівців при отриманні будівельної ліцензії?

Необхідні техніка та спеціалісти. Фахівці можуть бути як наймані, так за додатковою трудовою угодою. Основні фахівці мають мати відповідну будівельну освіту.

Техніка має бути завірена спеціальним органами, мати технічні паспорти та бути перевіреною спеціальним органами або власною з відповідною документацією.

дозвіл на будівництво

Дозвіл на будівництво

Отримання дозволу на будівництво – це процедура, яка означає що  замовник надається правом вести забудову нової  споруди, вести її реставрацію, капітальний ремонту та реконструкцію, а також вести  підключення даної споруди або сукупності споруд до мережевої інфраструктури.

Об’єкт, який видає дозвіл на будівництво:

 1. Держархбудінспекція, при чому проект будівництва, затв. кабінетом Міністрів України, -;
 2. Територіальні органи, якщо він (об’єкт)  розташований на відповідній території.

Слід зазначити, що при отриманні дозволу на будівництво посадові особи не уповноваженні вимагати розширення та змін пунктів, зазначених у заяві та інших документах.

Дозвіл на будівництво видається  членом інспекції державного архітектурно-будівельного контролю в ліцензійному центрі на території виконання або підготовки будівельних робіт.

Підставою для відмови в наданні дозволу на будівництво є:

 1. неподання документів, які були заявлені в переліку при отриманні будівельної ліцензії;
 2. при невідповідності документації законодавчо встановленим нормам;
 3. при вказанні відомості що є неправдивими.

У разі відмови у наданні дозволу на будівництво замовнику відсилають протягом 1 рішення про відмову в наданні будівельної ліцензії зі вказанням причин.

Як команда спеціалісті та професіоналів ми готові позбавити усіх труднощів при отриманні дозволу на будівництво згідно закону, та унеможливити відмови в його отриманні.

Ми допоможемо позбавити Вас від низки проблем, які виникають при отриманні будівельної ліцензії (дозволу на будівництво. Звертайтесь, будемо раді проконсольтувати! Пишіть office@licenzia.org.ua

Будівельна ліцензія Миколаїв

Строительная лицензия

Перелік робіт по ліцензуванню

Визначення класу

Порядок та сроки

Перелік документів

 

Ціна: від 3000 грн

Держмито: 2007 грн

Класи наслідків СС1, СС2, СС3

 

ЗАМОВИТИ НАПИСАТИ НАМ

Як отримати будівельну ліцензію?

Щоб отримати будівельну ліцензію необхідно пройти 2 етапи:

1) Визначитися з видами діяльності, які необхідні Вашій організації чи особі.

2) Зібрати пакет документів -довідки, дозволи, заявки, виписки з балансу, копії дипломів працівників, штатний розклад, паспорти на техніку, копію трудових книжок і багато іншого.

будівельна ліцензія

Будівельна ліцензія це стандартизований документ, який фактично означає автентичність ліцензії.

Територія на якій діє будівельна ліцензія – це вся територія України

Будівельна компанія, яка розпочала свою діяльність також може отримати будівельну ліцензію згідно кодифікатора. Така організація може поступово розширювати свою діяльність. Однак, зробити це можна тільки через 3,5 міс. При наявності будівельної ліцензії та бажанні отримати додаток до списку робіт, організація повинна отримати «разрешение на начало работ» підвищеної небезпеки, а вже згодом отримувати додаткові функціональні розширення.

Які ж вимоги до фахівців при отриманні будівельної ліцензії?

Необхідні техніка та спеціалісти. Фахівці можуть бути як наймані, так за додатковою трудовою угодою. Основні фахівці мають мати відповідну будівельну освіту.

Техніка має бути завірена спеціальним органами, мати технічні паспорти та бути перевіреною спеціальним органами або власною з відповідною документацією.

дозвіл на будівництво

Дозвіл на будівництво

Отримання дозволу на будівництво – це процедура, яка означає що  замовник надається правом вести забудову нової  споруди, вести її реставрацію, капітальний ремонту та реконструкцію, а також вести  підключення даної споруди або сукупності споруд до мережевої інфраструктури.

Об’єкт, який видає дозвіл на будівництво:

 1. Держархбудінспекція, при чому проект будівництва, затв. кабінетом Міністрів України, -;
 2. Територіальні органи, якщо він (об’єкт)  розташований на відповідній території.

Слід зазначити, що при отриманні дозволу на будівництво посадові особи не уповноваженні вимагати розширення та змін пунктів, зазначених у заяві та інших документах.

Дозвіл на будівництво видається  членом інспекції державного архітектурно-будівельного контролю в ліцензійному центрі на території виконання або підготовки будівельних робіт.

Підставою для відмови в наданні дозволу на будівництво є:

 1. неподання документів, які були заявлені в переліку при отриманні будівельної ліцензії;
 2. при невідповідності документації законодавчо встановленим нормам;
 3. при вказанні відомості що є неправдивими.

У разі відмови у наданні дозволу на будівництво замовнику відсилають протягом 1 рішення про відмову в наданні будівельної ліцензії зі вказанням причин.

Як команда спеціалісті та професіоналів ми готові позбавити усіх труднощів при отриманні дозволу на будівництво згідно закону, та унеможливити відмови в його отриманні.

Ми допоможемо позбавити Вас від низки проблем, які виникають при отриманні будівельної ліцензії (дозволу на будівництво. Звертайтесь, будемо раді проконсольтувати! Пишіть office@licenzia.org.ua

Будівельна ліцензія Суми

Строительная лицензия

Перелік робіт по ліцензуванню

Визначення класу

Порядок та сроки

Перелік документів

 

Ціна: від 3000 грн

Держмито: 2007 грн

Класи наслідків СС1, СС2, СС3

 

ЗАМОВИТИ НАПИСАТИ НАМ

Як отримати будівельну ліцензію?

Щоб отримати будівельну ліцензію необхідно пройти 2 етапи:

1) Визначитися з видами діяльності, які необхідні Вашій організації чи особі.

2) Зібрати пакет документів -довідки, дозволи, заявки, виписки з балансу, копії дипломів працівників, штатний розклад, паспорти на техніку, копію трудових книжок і багато іншого.

будівельна ліцензія

Будівельна ліцензія це стандартизований документ, який фактично означає автентичність ліцензії.

Територія на якій діє будівельна ліцензія – це вся територія України

Будівельна компанія, яка розпочала свою діяльність також може отримати будівельну ліцензію згідно кодифікатора. Така організація може поступово розширювати свою діяльність. Однак, зробити це можна тільки через 3,5 міс. При наявності будівельної ліцензії та бажанні отримати додаток до списку робіт, організація повинна отримати «разрешение на начало работ» підвищеної небезпеки, а вже згодом отримувати додаткові функціональні розширення.

Які ж вимоги до фахівців при отриманні будівельної ліцензії?

Необхідні техніка та спеціалісти. Фахівці можуть бути як наймані, так за додатковою трудовою угодою. Основні фахівці мають мати відповідну будівельну освіту.

Техніка має бути завірена спеціальним органами, мати технічні паспорти та бути перевіреною спеціальним органами або власною з відповідною документацією.

дозвіл на будівництво

Дозвіл на будівництво

Отримання дозволу на будівництво – це процедура, яка означає що  замовник надається правом вести забудову нової  споруди, вести її реставрацію, капітальний ремонту та реконструкцію, а також вести  підключення даної споруди або сукупності споруд до мережевої інфраструктури.

Об’єкт, який видає дозвіл на будівництво:

 1. Держархбудінспекція, при чому проект будівництва, затв. кабінетом Міністрів України, -;
 2. Територіальні органи, якщо він (об’єкт)  розташований на відповідній території.

Слід зазначити, що при отриманні дозволу на будівництво посадові особи не уповноваженні вимагати розширення та змін пунктів, зазначених у заяві та інших документах.

Дозвіл на будівництво видається  членом інспекції державного архітектурно-будівельного контролю в ліцензійному центрі на території виконання або підготовки будівельних робіт.

Підставою для відмови в наданні дозволу на будівництво є:

 1. неподання документів, які були заявлені в переліку при отриманні будівельної ліцензії;
 2. при невідповідності документації законодавчо встановленим нормам;
 3. при вказанні відомості що є неправдивими.

У разі відмови у наданні дозволу на будівництво замовнику відсилають протягом 1 рішення про відмову в наданні будівельної ліцензії зі вказанням причин.

Як команда спеціалісті та професіоналів ми готові позбавити усіх труднощів при отриманні дозволу на будівництво згідно закону, та унеможливити відмови в його отриманні.

Ми допоможемо позбавити Вас від низки проблем, які виникають при отриманні будівельної ліцензії (дозволу на будівництво. Звертайтесь, будемо раді проконсольтувати! Пишіть office@licenzia.org.ua

Будівельна ліцензія Львів

Строительная лицензия

Перелік робіт по ліцензуванню

Визначення класу

Порядок та сроки

Перелік документів

 

Ціна: від 3000 грн

Держмито: 2007 грн

Класи наслідків СС1, СС2, СС3

 

ЗАМОВИТИ НАПИСАТИ НАМ

Як отримати будівельну ліцензію?

Щоб отримати будівельну ліцензію необхідно пройти 2 етапи:

1) Визначитися з видами діяльності, які необхідні Вашій організації чи особі.

2) Зібрати пакет документів -довідки, дозволи, заявки, виписки з балансу, копії дипломів працівників, штатний розклад, паспорти на техніку, копію трудових книжок і багато іншого.

будівельна ліцензія

Будівельна ліцензія це стандартизований документ, який фактично означає автентичність ліцензії.

Територія на якій діє будівельна ліцензія – це вся територія України

Будівельна компанія, яка розпочала свою діяльність також може отримати будівельну ліцензію згідно кодифікатора. Така організація може поступово розширювати свою діяльність. Однак, зробити це можна тільки через 3,5 міс. При наявності будівельної ліцензії та бажанні отримати додаток до списку робіт, організація повинна отримати «разрешение на начало работ» підвищеної небезпеки, а вже згодом отримувати додаткові функціональні розширення.

Які ж вимоги до фахівців при отриманні будівельної ліцензії?

Необхідні техніка та спеціалісти. Фахівці можуть бути як наймані, так за додатковою трудовою угодою. Основні фахівці мають мати відповідну будівельну освіту.

Техніка має бути завірена спеціальним органами, мати технічні паспорти та бути перевіреною спеціальним органами або власною з відповідною документацією.

дозвіл на будівництво

Дозвіл на будівництво

Отримання дозволу на будівництво – це процедура, яка означає що  замовник надається правом вести забудову нової  споруди, вести її реставрацію, капітальний ремонту та реконструкцію, а також вести  підключення даної споруди або сукупності споруд до мережевої інфраструктури.

Об’єкт, який видає дозвіл на будівництво:

 1. Держархбудінспекція, при чому проект будівництва, затв. кабінетом Міністрів України, -;
 2. Територіальні органи, якщо він (об’єкт)  розташований на відповідній території.

Слід зазначити, що при отриманні дозволу на будівництво посадові особи не уповноваженні вимагати розширення та змін пунктів, зазначених у заяві та інших документах.

Дозвіл на будівництво видається  членом інспекції державного архітектурно-будівельного контролю в ліцензійному центрі на території виконання або підготовки будівельних робіт.

Підставою для відмови в наданні дозволу на будівництво є:

 1. неподання документів, які були заявлені в переліку при отриманні будівельної ліцензії;
 2. при невідповідності документації законодавчо встановленим нормам;
 3. при вказанні відомості що є неправдивими.

У разі відмови у наданні дозволу на будівництво замовнику відсилають протягом 1 рішення про відмову в наданні будівельної ліцензії зі вказанням причин.

Як команда спеціалісті та професіоналів ми готові позбавити усіх труднощів при отриманні дозволу на будівництво згідно закону, та унеможливити відмови в його отриманні.

Ми допоможемо позбавити Вас від низки проблем, які виникають при отриманні будівельної ліцензії (дозволу на будівництво. Звертайтесь, будемо раді проконсольтувати! Пишіть office@licenzia.org.ua

Будівельна ліцензія Рівне

Строительная лицензия

Перелік робіт по ліцензуванню

Визначення класу

Порядок та сроки

Перелік документів

 

Ціна: від 3000 грн

Держмито: 2007 грн

Класи наслідків СС1, СС2, СС3

 

ЗАМОВИТИ НАПИСАТИ НАМ

Як отримати будівельну ліцензію?

Щоб отримати будівельну ліцензію необхідно пройти 2 етапи:

1) Визначитися з видами діяльності, які необхідні Вашій організації чи особі.

2) Зібрати пакет документів -довідки, дозволи, заявки, виписки з балансу, копії дипломів працівників, штатний розклад, паспорти на техніку, копію трудових книжок і багато іншого.

будівельна ліцензія

Будівельна ліцензія це стандартизований документ, який фактично означає автентичність ліцензії.

Територія на якій діє будівельна ліцензія – це вся територія України

Будівельна компанія, яка розпочала свою діяльність також може отримати будівельну ліцензію згідно кодифікатора. Така організація може поступово розширювати свою діяльність. Однак, зробити це можна тільки через 3,5 міс. При наявності будівельної ліцензії та бажанні отримати додаток до списку робіт, організація повинна отримати «разрешение на начало работ» підвищеної небезпеки, а вже згодом отримувати додаткові функціональні розширення.

Які ж вимоги до фахівців при отриманні будівельної ліцензії?

Необхідні техніка та спеціалісти. Фахівці можуть бути як наймані, так за додатковою трудовою угодою. Основні фахівці мають мати відповідну будівельну освіту.

Техніка має бути завірена спеціальним органами, мати технічні паспорти та бути перевіреною спеціальним органами або власною з відповідною документацією.

дозвіл на будівництво

Дозвіл на будівництво

Отримання дозволу на будівництво – це процедура, яка означає що  замовник надається правом вести забудову нової  споруди, вести її реставрацію, капітальний ремонту та реконструкцію, а також вести  підключення даної споруди або сукупності споруд до мережевої інфраструктури.

Об’єкт, який видає дозвіл на будівництво:

 1. Держархбудінспекція, при чому проект будівництва, затв. кабінетом Міністрів України, -;
 2. Територіальні органи, якщо він (об’єкт)  розташований на відповідній території.

Слід зазначити, що при отриманні дозволу на будівництво посадові особи не уповноваженні вимагати розширення та змін пунктів, зазначених у заяві та інших документах.

Дозвіл на будівництво видається  членом інспекції державного архітектурно-будівельного контролю в ліцензійному центрі на території виконання або підготовки будівельних робіт.

Підставою для відмови в наданні дозволу на будівництво є:

 1. неподання документів, які були заявлені в переліку при отриманні будівельної ліцензії;
 2. при невідповідності документації законодавчо встановленим нормам;
 3. при вказанні відомості що є неправдивими.

У разі відмови у наданні дозволу на будівництво замовнику відсилають протягом 1 рішення про відмову в наданні будівельної ліцензії зі вказанням причин.

Як команда спеціалісті та професіоналів ми готові позбавити усіх труднощів при отриманні дозволу на будівництво згідно закону, та унеможливити відмови в його отриманні.

Ми допоможемо позбавити Вас від низки проблем, які виникають при отриманні будівельної ліцензії (дозволу на будівництво. Звертайтесь, будемо раді проконсольтувати! Пишіть office@licenzia.org.ua