(098) 747-49-00
1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 оценок, среднее: 5,00 из 5)
Загрузка...

Для чего нужен сертификат. Технадзор

ІНЖЕНЕР З ТЕХНІЧНОГО НАГЛЯДУ – ОБОВ’ЯЗКИ

ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ’ЯЗКИ. Здійснює тех­нічний нагляд за виконанням будівельно-монтаж­них робіт. Контролює відповідність обсягів, строків та якості будівельно-монтажних робіт, а також якості матеріалів, виробів, що застосовуються у бу­дівництві, затвердженій проектно-кошторисній до­кументації, будівельним нормам і правилам, стан­дартам, технічним умовам, нормам охорони праці, вимогам пожежної безпеки.

Бере участь у вирішен­ні питань щодо внесення до проектів змін, пов’яза­них з упровадженням прогресивних технологічних процесів, планувальних та конструктивних рішень, у обговоренні й узгодженні проектних рішень, що виникають під час будівництва. Оперативно вирі­шує питання щодо заміни матеріалів, виробів, кон­струкцій (без зниження якості будівельних робіт). Вивчає причини, що призводять до порушень стро­ків будівництва та погіршення його якості, вживає заходів щодо запобігання цим порушенням.

Здійс­нює технічне приймання закінчених будівельно-монтажних робіт і об’єктів, оформляє необхідну технічну документацію для пред’явлення об’єкта приймальній комісії; бере участь у роботі прий­мальної комісії. Контролює усування недоробок і дефектів будівельними організаціями в строки, встановлені приймальною комісією; готує необхідні дані для складання звітності про виконання робіт з капітального будівництва.

ПОВИНЕН ЗНАТИ. Постанови, розпоряджен­ня, накази, методичні, нормативні та інші керівні матеріали щодо виконання будівельно-монтажних робіт; перспективи технічного розвитку будівельної організації; технічні умови та графіки виконання будівельно-монтажних робіт, стандарти на будівель­ні матеріали, деталі, конструкції; будівельні норми та правила; основи технології виробництва та засо­би виконання будівельно-монтажних робіт; порядок приймання об’єктів, будівництво яких завершено; методи контролю їх якості; порядок оформлення проектно-кошторисної й іншої технічної документа­ції; передовий вітчизняний і зарубіжний досвід виконання будівельно-монтажних робіт, нові буді­вельні матеріали, вироби, конструкції; основи еко­номіки, організації виробництва й управління, за­конодавство про працю, охорону навколишнього се­редовища; правила та норми охорони праці, вироб­ничої санітарії та протипожежного захисту.

Далее:

Требования к получателю сертификата

Порядок и сроки

Перечень документов


Comments are closed.